Hallands Lokalförening

Hallands läns Barnmorskeförening bildades 12 augusti 1898. Initiativet togs av fröken Ida Bengtsson, Getinge, som genom Jordemodern kallade till ett möte i Halmstad.

Vi anordnar medlemsmöten en gång per termin. Medlemsmötet är ett bra tillfälle att träffa barnmorskor från hela Hallands län och dess olika verksamhetsområden. Vi utbyter information, delar med oss till varandra av vår kunskap och äter tillsammans i trevlig samvaro. Många gånger är det en föreläsare som talar om ett för oss relevant område. Som återkommande tradition har vi även barnmorskeföreningens ”lotteri”.

Du kan som medlem i Hallands läns Barnmorskeförening kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga Du önskar att vi ska arbeta mer med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare samt ämnen att diskutera på kommande medlemsmöten.

Ordförande
Maria Ernstsson Nilsson
Barnmorska vid förlossning/BB Hallands sjukhus Halmstad

Vice Ordförande
Annika Neij
Barnmorska vid förlossning/BB Hallands sjukhus Halmstad

Kassör
Mersa Granov
Barnmorska vid förlossning/BB Hallands sjukhus Varberg.

Sekreterare
Cecilia Andersson
Barnmorska vid förlossning/BB Hallands sjukhus Halmstad

Ledamöter
Sara Nyberg
Barnmorska vid förlossning/BB Hallands sjukhus Varberg.

Ann-Christine Thuresson
Barnmorska vid MVC Kungsbacka.

Stina Petersson
Barnmorska vid förlossning/BB Hallands sjukhus Halmstad

Ella Loh
Barnmorska vid förlossning/BB Hallands sjukhus Halmstad

Jenny Ryttergard
Barnmorska vid MVC Halmstad

Valberedning
Elizabeth Zackrisson-Oskarsson
Barnmorska vid Förlossning/BB Hallands sjukhus Halmstad

Revisorer
Anna Samuelsson
Barnmorska vid Ungdomsmottagningen i Halmstad

Kicki Johansson
Barnmorska

Senast uppdaterat: 2019-07-03