Hallands Lokalförening

Hallands läns Barnmorskeförening bildades i augusti 1898. Initiativet togs av fröken Ida Bengtsson, Getinge, som genom Jordemodern kallade till ett möte i Halmstad.

Vi anordnar medlemsmöten en gång per termin. Medlemsmötet är ett bra tillfälle att träffa barnmorskor från hela Hallands län och dess olika verksamhetsområden. Vi utbyter information, delar med oss till varandra av vår kunskap och äter tillsammans i trevlig samvaro. Många gånger är det en föreläsare som talar om ett för oss relevant område. Som återkommande tradition har vi även barnmorskeföreningens ”lotteri”.

Du kan som medlem i Hallands läns Barnmorskeförening kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga du önskar att vi ska arbeta mer med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare samt ämnen att diskutera på kommande medlemsmöten.

Hallands Barnmorskeförening styrelse 2020:

Ordförande
Maria Ernstsson Nilsson
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Halmstad samt Kvinnohälsovården

Kassör
Mersa Granov
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg

Sekreterare
Jenny Ryttergard
Barnmorska/Sektionsledare Kvinnohälsovården Halmstad

Ledamöter
Annika Neij
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Halmstad

Sara Nyberg
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg

Ella Loh
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Halmstad

Stina Petersson
Barnmorska vid Kvinnohälsovården Halmstad

Senast uppdaterat: 2021-04-07