Hallands Lokalförening

Hallands läns Barnmorskeförening bildades i augusti 1898. Initiativet togs av fröken Ida Bengtsson, Getinge, som genom Jordemodern kallade till ett möte i Halmstad.

Vi anordnar medlemsmöten en gång per termin. Medlemsmötet är ett bra tillfälle att träffa barnmorskor från hela Hallands län och dess olika verksamhetsområden. Vi utbyter information, delar med oss till varandra av vår kunskap och äter tillsammans i trevlig samvaro. Många gånger är det en föreläsare som talar om ett för oss relevant område. I pandemins spår har årsmöte och styrelsemöten varit digitala. Vi hoppas att kunna träffas snart igen. Hallands barnmorskeförening har även ett Instagram med samma namn.

Du kan som medlem i Hallands läns Barnmorskeförening kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga du önskar att vi ska arbeta mer med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare samt ämnen att diskutera på kommande medlemsmöten.

Hallands Barnmorskeförening styrelse 2021:

Ordförande Jenny Ryttergard
Barnmorska/Sektionsledare Kvinnohälsovården Halmstad

Kassör Mersa Granov
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg

Sekreterare Maria Ernstsson Nilsson
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Halmstad samt Kvinnohälsovården
  (föräldraledig)

Ledamöter
Ella Loh
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Halmstad

Stina Petersson
Barnmorska vid Kvinnohälsovården Halmstad
.

Jessica Bernefjell
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg

Sofie Makolli
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg  

Kristin Svedberg
Barnmorska vid förlossningen/BB Hallands sjukhus Varberg

Senast uppdaterat: 2021-05-17