Gotlands Lokalförening

 

Den 6 augusti 1901 bildades Gotlands Barnmorskeförening av fru Emma Björkvist från Visby. Vid föreningens bildande inskrev sig 23 stycken kollegor som medlemmar.

Dessa medlemmar insåg vikten av sammanhållning och ur stadgan kan läsas ”Föreningens ändamål är att arbeta för ernående av god kamratanda och verka för barnmorskornas höjande i moraliskt och ekonomiskt hänseende.” Grundplåten till Gotlands Barnmorskeförenings understödsfond skapades genom hopsamlade medel, basarer och lotterier.

Är du barnmorska på Gotland?
Kontakta gärna ordförande/styrelsen om du har frågor, tips eller önskemål om ämne till våra möten eller om du vill att vi ska driva en aktuell fråga.

Gotlands Barnmorskeförening brukar ha fyra möten per år. Årsmöte (någon gång i april), Barnmorskansdag den 5 maj med firande i Almedalen vid barnmorsketrädet. Sommar/sensommarmöte och ett adventsmöte i december.

Gotlands Barnmorskeförening (2017):
Ordförande Anne Nyman

Vice ordförande Anna Norrsell

Sekreterare Charlotte Wigström

Kassör Ingela Berg

Inger Ludvigsson
Madelen Jakobsson

Barnmorsketrädet
Den 5 maj 2005 planterades ett träd i Almedalen. Trädet skänktes till Gotlands Barnmorskeförening av Visby stadsträdgårdsmästare Susanne Edman.

Senast uppdaterat: 2019-07-03