Göteborgs Lokalförening

Göteborgs Barnmorskesällskap bildades i november 1885 av bland annat Johanna Hedén, barnmorska under tidigt 1900-tal och Svenska Barnmorskeförbundets grundare. Sällskapet är Barnmorskeförbundets första lokalförening och bildades året före själva Barnmorskeförbundet.

Våra Mål

Lokalföreningen har som mål att tillsammans som medlemmar arbeta med alla delar av barnmorskans ansvarsområden – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I lokalföreningens styrelse finns representanter från både öppen- och slutenvård.

Föreningen har medlemsmöte ungefär fyra gånger per år. Då försöker vi som lokalförening att bredda barnmorskans kunskapsområde genom att bevaka och lyfta fram projekt, studier och forskning som rör barnmorskor. Möten är ofta förlagda till en centralt belägen lokal. När vi samlas äter vi till självkostnadspris.

 

Göteborgs Barnmorskesällskap styrelse (2024): 

Ordförande
Eva-Maria Wassberg, pensionär, extraknäcker på 1177 för gynmottagningen Borås

Vice ordförande
Anna Andrén, timanställd barnmorska BB Östra sjukhuset, Doktorand Sophiahemmets högskola

Kassör
Ingela Lundgren, Professor emerita

Ledamöter 
Sara Holmén, sammanhållet barnmorsketeam, Göteborg

Lisa Goldkuhl, adjunkt Göteborgs universitet, timanställd förlossningsavdelning 308, Östra sjukhuset

Christina Nilsson, Munkebäcks barnmorskemottagning, Göteborg

Hanna Sundin, Bergsjöns barnmorskemottagning, Göteborg

Pia Vikner, specialistmödravården Östra sjukhuset, doktorand, Göteborgs universitet

Sofia Jansson, frilansande barnmorska i Norge och Göteborg

 

 

Senast uppdaterat: 2024-04-20