Göteborgs Lokalförening

Göteborgs Barnmorskesällskap bildades i november 1885 av bland annat Johanna Hedén, barnmorska under tidigt 1900-tal och Svenska Barnmorskeförbundets grundare. Sällskapet är Barnmorskeförbundets första lokalförening och bildades året före själva Barnmorskeförbundet.

Våra Mål

Lokalföreningen har som mål att tillsammans som medlemmar arbeta med alla delar av barnmorskans ansvarsområden – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. I lokalföreningens styrelse finns representanter från både öppen- och slutenvård.

Föreningen har medlemsmöte ungefär fyra gånger per år. Då försöker vi som lokalförening att bredda barnmorskans kunskapsområde genom att bevaka och lyfta fram projekt, studier och forskning som rör barnmorskor. Möten är ofta förlagda till en centralt belägen lokal. När vi samlas äter vi till självkostnadspris.

 

Göteborgs Barnmorskesällskap styrelse (mars 2022): 

Ordförande
Eva-Maria Wassberg
Barnmorska, pensionär, extraknäcker på 1177 för gynmottagningen Borås

Ledamöter

Christina Nilsson
Barnmorska, universitetslektor och docent vid Högskolan i Borås, Munkebäck Barnmorskemottagning

Ingela Lundgren
Barnmorska, professor emerita vid Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Lisa Goldkuhl

Barnmorska, Förlossningen Östra Sjukhuset, avdelning 308. Doktorand, Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Malin Hansson
Barnmorska, doktorand vid Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sara Holm
Barnmorska, frilansande barnmorska

Sofia Jansson
Barnmorska, frilansande barnmorska

Samira Osman
Barnmorska, Förlossningen/BB Östra sjukhuset avdelning 312/311

Anna Andrén
Barnmorska, doktorand vid Sophiahemmets Högskola

Senast uppdaterat: 2023-09-08