Gästriklands Lokalförening

Gävle Barnmorskesällskap bildades 4 augusti 1896 av sex barnmorskor som inbjudits av fru Charlotta Jansson till hennes hem.

Allt fler barnmorskor från landsbygden anslöt sig och 1916 ombildades sällskapet till Gästriklands barnmorskeförening.

Är du utbildad barnmorska och arbetar i dag i vårt område? Bli då gärna medlem hos oss i Barnmorskeförbundet, en del av SRAT. Barnmorskestudent, yrkesverksam eller pensionerad barnmorska – alla är välkomna som medlemmar!

Senast uppdaterat: 2023-06-14