Dalarnas Lokalförening

Dalarnas barnmorskeförening bildades 1887 av tolv barnmorskor från Falu-trakten. Föreningen hette från början Falu barnmorskeförening men namnet ändrades rätt snart och barnmorskor från hela landskapet anslöt sig.

Dalarnas Barnmorskeförening styrelse (2023)

Ordförande 
Sekreterare Karin Andersdotter fackligt förtroendevald
Kassör Viktoria Winlöf
Övriga ledamöter
Anna Lindberg fackligt förtroendevald
Camilla Berglund fackligt förtroendevald
Åsa Hemmilä
Åsa Lindgren

Senast uppdaterat: 2024-05-23