Blekinge Lokalförening

Blekinge läns barnmorskeförening bildades 27 januari 1896 vid deras första sammanträde som hölls på Stadshotellet i Karlskrona.

Beslutet att sammankalla till mötet för att bilda förening togs sommaren 1895 då fru Ida Beckius samlade åtta kollegor på ett kafé i Ronneby.

Är du barnmorska i Blekinge? Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, tips eller önskemål om ämnen till våra möten eller vill att vi ska driva en aktuell fråga. Har du frågor om eller vill skicka in en motion till årsmötet eller förbundsstämman går det bra att använda denna adress.

E-post

Senast uppdaterat: 2023-06-27