Vikarierande Universitetslektorer i SRPH 40–100% Högskolan Dalarna

Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRPH). Ämnet befinner sig i ett skede med en expansiv satsning på såväl utbildning, forskning och samverkan med en tvärvetenskaplig ansats och en global profil.

Forskningsprofilen Hälsa och välfärd
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning och samverkan med det omgivande samhället. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad- och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik finns sedan våren 2017. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, reproduktiv hälsa, äldres respektive barns och ungdomars hälsa och välfärd samt folkhälsa och idrott. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade. Gemensamma regionala, nationella och internationella projekt bedrivs kring utbildning, forskning och kompetensutveckling.

Dina framtida arbetsuppgifter
Vi erbjuder en stimulerande miljö som framgångsrikt integrerar utbildning, forskning och samverkan inom olika ämnesområden. Hos oss erbjuds du goda möjligheter både att bidra till verksamhetens vidareutveckling och din egen kompetensutveckling. Högskolan Dalarna ligger i framkant vad gäller nätbaserat lärande och en stor del av vår undervisning sker med hjälp av digitala verktyg.

Din arbetsdag som universitetslektor
Arbete med utbildnings-, utvecklings- och forskningsfrågor regionalt, nationellt och internationellt. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning i kurser på avancerad nivå.

Anställningen är ett vikariat, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort för anställningen är Falun.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom att man är/har

 • högskolepedagogisk utbildning
 • klinisk erfarenhet som barnmorska i både öppen och sluten vård
 • erfarenhet av undervisning i högre utbildning
 • erfarenhet av handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå
 • goda kunskaper i engelska och svenska
 • körkort, på grund av den verksamhetsförlagda utbildningen

Det är meriterande om du är/har

 • legitimerad barnmorska
 • utbildningserfarenhet från internationella sammanhang

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Även förmåga att undervisa på är ett krav.

Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2021-02-01 med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Ansökan ska innehålla

 • CV
 • personligt brev
 • intyg och betyg
 • publikationsförteckning
 • fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
 • skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
 • uppgift om referens
 • pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta .

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Kristina Nordin, innan ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan!
Ref HDa 2.3.1-2020/174
Du ansöker via vår webbplats, senast 2020-05-27

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle – i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen – vill du förändra den med oss?

Kontaktpersoner

Lillemor Vallin Eckardt
Avdelningschef
+46 (0)23-77 83 36

Kerstin Erlandsson
Universitetslektor
023-77 84 11

Marie Klingberg
Professor, SRPH
+4670 717 44 14