Ultraljudsbarnmorska Landskrona

Ultraljudsbarnmorska!
Vi söker dig till vår Barnmorske-/Ultraljudsmottagning.

Arbetsplatsbeskrivning
Gör skillnad. Varje dag.
Guld och Gröna Skogar… Är du redo för en ny utmaning?

Barnmorskemottagningen i Landskrona kan erbjuda dig en stimulerande och omväxlande tjänst innehållande ultraljud, bas och specialistmödravård. Vi är en välfungerande ackrediterad mottagning vid Landskrona Lasarett, mindre än 30 min från Lund, Malmö och Helsingborg och vi har nära samarbete med gynekologimottagningen i Landskrona.

På mottagningen arbetar ett högkompetent, engagerat och glatt team med barnmorskor, undersköterskor, sekreterare, kurator, distriktsläkare och gynekolog/obstetriker. Vår arbetsgrupp är trygg och lagom stor med totalt 17 medarbetare med lång samlad erfarenhet och stor arbetsglädje. Att ge patienten det bästa möjliga omhändertagandet både medicinskt och psykosocialt samt ett förtroendefullt bemötande ser vi som en självklarhet.

Nu slutar snart en av våra tre ultraljudsbarnmorskor. Därför söker vi Dig som vill bli en viktig del i att, tillsammans med kollegor, bedriva och utveckla vården av den gravida kvinnan och hennes partner med både normala och komplicerade graviditeter.

Arbetsbeskrivning
Arbetet innefattar självständigt arbete på såväl ultraljudsmottagning som barnmorskemottagning. Ultraljudsmottagningen består av rutinscreening, tillväxtundersökningar och eventuellt KUB både från den egna och från remitterande mottagningar. Bas och specialistmödravård ingår i arbetet och även i viss mån föräldrautbildning, preventivmedelsmottagning och cellprovtagning.

Det kollegiala stödet och samarbetet ser vi som en självklarhet. Likaså respekten för människors olika tankar, kulturer, åsikter och värderingar.

Du erbjuds givetvis, vid behov, upplärning inom mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning.

Känner du dig lockad?
För mer information kontakta enhetschefen Maria Larner på 0418-45 42 42 eller gå in och läs mer om tjänsten här.