Samordningsbarnmorska Kalmar

Länssjukhuset i Kalmar söker Samordningsbarnmorska Mödrahälsovården Söder. Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en 60 % tjänst som samordningsbarnmorska inom Mödrahälovården i södra Kalmar län. Resterande 40 % är du anställd som barnmorska inom Mödrahälsovården Söder. Ditt arbete kommer att bestå av att bevaka utvecklingen inom omvårdnad och medicinska frågor regionalt, nationellt och globalt inom barnmorskans ansvarsområde, ta fram vårdprogram, rutiner och riktlinjer tillsammans med mödrahälsovårdsöverläkaren.
Du kommer att ha huvudansvaret för insamling och bearbetning av statistik samt återrapportera till verksamheten. Därtill kommer fortbildning och yrkesmässig handledning av barnmorskorna inom Mödrahälsovården, anordna utbildningsdagar och utvärdering av verksamheten. Du kommer vara sakkunnig i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och delta i olika styrgrupper för t.ex. STI och GCK prevention. Du deltar i planeringsmöten med mödrahälsovårdsöverläkare, psykologer, sjukgymnaster, kuratorer, klinikledning, chefer, socialtjänst och smittskydd samt i nationella och regionala nätverk.
I arbetet ingår även att verka för ett fungerande samarbete i hela vårdkedjan genom att delta i aktuella styrgrupper och samverkansmöten samt samarbeta med lärosäten, intresseorganisationer och barnmorskemottagningarnas olika samverkanspartners.
Samordningsbarnmorskan är kvalitetsansvarig för Mödrahälsovården.

Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med gedigen erfarenhet från arbete inom Mödrahälsovård och Kvinnoklinik. Du tycker om att uttrycka dig i tal och skrift. Du arbetar gärna självständigt och tar egna initiativ men gilllar samtidigt att ingå i större nätverk. Du är intresserad av metodutveckling, är insatt i folkhälsoarbete och vill delta i arbetet med att utveckla Mödrahälsovården i södra Kalmar län. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Meriterande är akademisk utbildning på avancerad nivå och intresse för och erfarenhet av forskning. Körkort är ett krav.
Om du vill vara ambassadör för att all personal arbetar för klinikens vision och värdegrund utifrån vårt uppdrag är detta arbetet för dig.

 

Under vecka 27-29 & 34,35 kan du kontakta Susanne Nilsson 0480-818 42 eller per e-mail: Susanne Nilsson

Under vecka 30-33 kan du kontakta Eva Lindström 0480-384 32 eller per e-mail:
Eva Lindström

 

Här kan du läsa mer om tjänsten och om landstinget som arbetsgivare

Vår arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar är en del av Landstinget i Kalmar län och arbetar för ett friskare, tryggare och rikare liv. Med stort engagemang, bred kompetens och hög specialisering erbjuder vi god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger centralt, endast ett stenkast från Kalmarsund. Vi satsar på systematisk utveckling och förbättring. Hos oss arbetar runt 2 200 personer med ett meningsfullt och utvecklande arbete – Varje dag!

Kvinnokliniken består av tre sektioner; Mödrahälsovård, Obstetrik och Gynekologi.

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser och identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa samt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid. Mödrahälsovårdens verksamhet består av graviditetsövervakning, föräldragrupper, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt ungdomsverksamhet. Vi finns på barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar och familjecentraler, totalt 14 mottagningar i de åtta kommunerna i södra Kalmar län. Mödrahälsovården är en av de främsta aktörerna inom sexuell och reproduktiov hälsa samt folkhälsa. Målet för Mödrahälsovården är att erbjuda jämlik vård av hög standard.

Vårt motto är ledande kvinnoklinik – tillsammans för hälsa genom livet.

Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Referensnummer: HSF LSK:2018:94
Placering/enhet: Länssjukhuset i Kalmar
Anställningsform: Tillsvidareanställd
Anställningstid: Tillsvidareanställd
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Ansök senast: 2018-08-31
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

Sök tjänsten här