Førsteamanuensis i helsevitenskap (jordmorfag) – NTNU

 

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.


Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis i jordmorfag.

Stillingsinnehavers hovedansvarsområde vil være masterutdanning i jordmorfag.

I stillingen vil du være administrativt tilknyttet Institutt for klinisk og molekylær medisin. For mer informasjon om instituttet, se ntnu.no/ikom


Ansvarsområde

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet jordmorfag. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • Deltakelse i administrativt arbeid

Du må også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på andre studieprogram ved fakultetet.

Du må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.


Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet jordmorfag i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen jordmorfaget eller tilsvarende relevante fagfelt
 • Klinisk erfaring som jordmor og praksisnær kompetanse

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Søkere må ha:

 • norsk autorisasjon som jordmor
 • ha relevant mastergrad/hovedfag innen helse- og sosialfag
 • mestre bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra til innovasjon i utdanningen
 • beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder
 • kunne drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter


Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr


Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 575 600 – kr 708 00 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Torstein Baade Rø, Tlf. 72574051/99614025, e-post .

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Yngve Lorentzen, e-post: .

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 20.12.2020


Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.


NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er NTNUs største institutt med 450 ansatte. Vår forskning og undervisning bidrar til bedre behandling og helse.

IKOM har kompetanse på basal-, klinisk-, og translasjonsforskning innen brede fagområder. Vi studerer barne- og kvinnehelse, kreft-, blod- og infeksjonssykdommer, gastroenterologi, inflammasjon, metabolismerelaterte sykdommer, laboratoriefag og medisinsk etikk. Instituttet tilbyr undervisning i medisin på master- og doktorgradsnivå (PhD). I tillegg tilbys videreutdanning for ansatte i helsetjenestene.


Søk stillingen Førsteamanuensis i helsevitenskap (jordmorfag)

Søknadsfrist 19.desember 2020

Arbeidsgiver NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kommune Trondheim

Omfang Heltid

Varighet Fast