Jordmor Kvinneklinikken Sykehuset Østfold


Seksjon føde-barsel søker etter jordmødre i ulike stillingsstørrelser, faste og vikariat, knyttet til  kvinneklinikken.

5 x 100 % fast

3 x 75 % fast.  

5 x 80 % vikariat

Søk på stillingen

Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold har en av landes største fødeavdelinger med cirka 2900 fødsler årlig. Vi tilbyr differensiert fødselsomsorg. Fødeseksjonen har 9 fødestuer og 30 barselrom. I tillegg er det en observasjonspost for gravide med 9 senger. Vi har også en gynekologisk seksjon med 10 senger. Det er stor operasjonsaktivitet inkl. dagkirurgi. Vi har virksomhet både på, Kalnes og i Moss. Vi har stor  poliklinisk aktivitet med ca. 26 500 konsultasjoner årlig og  består av barselpoliklinikk, urodynamisk poliklinikk, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og akutt føde/gynekologisk poliklinikk.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende arbeidsplass, med gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.

Alle stillingene er for tiden i tredelt turnus, med arbeid minimum hver 3. helg. Det er mulighet for å inngå avtale om ekstra helger pr år mot ekstra kompensasjon.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

 Søknadsfrist: 15.10.2021
 Arbeidsgiver: Sykehuset Østfold HF
 Sted: Grålum

Arbeidsoppgaver
 • Jordmorfaglig ansvar for inneliggende gravide, føde- og barselkvinner
 • Omsorg og veiledning av nybakte foreldre
 • Oppfølging av nyfødte i perinatalperioden
 • Dataverktøyene vi bruker er blant annet Dips, Partus og Metavision
 • Bidra til kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid og fagutvikling
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som jordmor, eller kunne fremlegge denne ved oppstart
 • Ønskelig med erfaring fra føde-barsel omsorg
 • Klinisk erfaring og oppdatert kunnskap innen fagområdet verdsettes, men nyutdannede jordmødre er velkommen å søke
 • Gode datakunnskaper er en fordel
 • Må være i besittelse av språkkunnskaper som er nødvendig er forsvarlig yrkesutøvelse, jf. bestemmelsene i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Fleksibel, strukturert, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Evne til endring og omstilling
 • Evne til å arbeide i høyt tempo
 • Evne til å jobbe selvstendig innenfor gitte rammer og i team
 • Serviceinnstilt overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å ta til deg ny faglig kunnskap
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsmiljø i et nytt sykehus
 • Utfordrende, variert arbeid og differensiert fødselsomsorg
 • Et godt faglig miljø og dyktige medarbeidere
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP – Les mer ved å trykke her

Her er linker til informasjon om Østfold
Mulighetsriktet
International School
Visit Østfold

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kalnesveien 300, 1714 Grålum, Norge
Åpne veibeskrivelse

Hege Iren Femtehjell Søstrand
Seksjonsleder
 +47 417 08 151
Anika Maria Knutsson
Seksjonsleder
 +47 417 08 675
Shqipe Aliu
Seksjonsleder
 +47 417 08 676


Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Søk på stillingen