Jordmor – Fødeavdelingen, Flekkefjord

Jordmor – Fødeavdelingen, Flekkefjord
Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF er regionens største kompetansebedrift, med over 5 000 ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agderfylkene. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.

Vår visjon er
Trygghet når du trenger det mest.

Våre kjerneverdier er respekt, tilgjengelighet, faglig dyktighet og engasjement. Vi ønsker at arbeidsstyrken skal preges av mangfold og likeverd med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne mv.

Sørlandet sykehus HF er en røykfri arbeidsplass.
Les mer om oss på www.sshf.no.

Jordmor – Fødeavdelingen, Flekkefjord
Det er ledig 100 % st. vikariat som jordmor p.t. 3 delt vakt, fra 01.05.2015 til og med 31.08.2016.

Søk på stilling
2544194208, Jordmor – Fødeavdelingen, Flekkefjord

Avdelingen er en kombinert føde / barsel avdeling med ca 400 fødsler pr år.
Vi er et lokal sykehus med mor – barn vennlig avdeling og barnelegetilsyn en gang hver uke. Avdeling har egen ultralydjordmor.

Arbeidsoppgaver
Jordmor-oppgaver ved fødsel, barsel og svangerskapspoliklinikk.
Det er etablert samarbeid med kommunehelsetjenesten og kvinneklinikken i Kristiansand.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som jordmor med bred erfaring fra føde – barselavdeling.
Må beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Utdanningsretning
Jordmor

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
Faglig dyktig
Selvstendig
Ansvarsbevisst
Gode samarbeidsevner
Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
Trivelig arbeidsmiljø
Utfordrende og variert arbeid