Inspektör inom hälso- och sjukvård Göteborg obstetrik/gynekologi

IVO söker en inspektör till Göteborg, avdelning Sydväst. Avdelningen ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten inom Västra Götalandsregionen samt Region Halland. IVO ansvarar för tillsynen av bland annat äldresjukvård, funktionshinder, individ och familjeomsorg, somatisk specialistsjukvård, primärvård, psykiatri samt kommunal hälso- och sjukvård. Tjänsten omfattar arbete med tillsyn inom hälso-och sjukvårdsområdet och främst kommer du att handlägga ärenden inom områdena obstetrik och gynekologi.

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

IVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.

IVO har omkring 700 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala avdelningskontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. IVO bildades 2013 och lyder under Socialdepartementet.

Rollen som inspektör

Som inspektör arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med vår tillsynspolicy i ryggen för att fokusera på vad som är angeläget för enskilda och för olika grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt.

Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet och effektivitet samt utgå från den statliga värdegrunden. Du kommer handlägga ärenden och genomföra inspektioner samt delta i både arbetsgrupper och projekt där din kompetens efterfrågas. I arbetet kommer du komma i kontakt med såväl vårdgivare/personal som allmänhet och media.

Din profil

Vi söker dig som har

Högskole-/universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård
flerårig och aktuell erfarenhet inom relevant område
erfarenhet av att göra händelse- och riskanalyser inom ramen för patientsäkerhetsarbetet eller annan erfarenhet av analys/utredningsarbete
körkort B då arbetet innebär en hel del resor inom regionen.
I rollen som inspektör ska du kunna arbeta självständigt och ha förmågan att effektivt prioritera och strukturera flera olika arbetsuppgifter inom olika ämnesområden samtidigt. Du ska ha en god analytisk förmåga, vara noggrann och strukturerad och snabbt kunna sätta dig in komplexa frågeställningar. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga, vara trygg i dina beslut och på ett konstruktivt sätt kunna omsätta och beakta andras synpunkter och perspektiv. Du kommunicerar resultatet på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Vad kan IVO erbjuda dig?

Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, -metoder och verktyg för att nå bästa resultat.

Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.

Anställningen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänsten avser heltid med placering i Göteborg.

Hur du ansöker

Märk din ansökan med dnr. 2.6.1–33003/2017.
Sista ansökningsdag är den 22 oktober 2017.

Bifoga personligt brev och CV.

Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju.

För frågor om tjänsten vänligen kontakta enhetschef Margaretha Larsson, 010-788 52 64. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Petra Fredriksson, 010-788 54 51.

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.

Fackliga kontaktpersoner är Carina Nithander, SACO, 010-788 57 62, Ingemar Jonnerhag, Vårdförbundet, 010-788 52 56 och Lars-Erik Gotthard Fackförbundet ST, 010-788 57 03.

Välkommen med din ansökan!