Enhetschef till förlossning/BB/specialistmödravård i Helsingborg

 

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) Obstetrik och Gynekologi inom Skånes sjukhus Nordväst bedriver den obstetriska verksamheten i Helsingborg, med förlossningsavdelning, BB och specialistmödravård/ultraljudsmottagning. Årligen sker knappt 3500 förlossningar i Helsingborg och det görs omkring 10 150 ultraljudsundersökningar. BB-avdelningen omfattar 28 vårdplatser och på samma våningsplan i direkt anslutning till den obstetriska verksamheten finns även gynavdelning, gynakut och neonatalavdelning.

Inom de obstetriska enheterna arbetar omkring 120 barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Verksamheten leds av två enhetschefer och två sektionsledare, vilket har varit ett framgångskoncept för att öka samhörigheten mellan enheterna. Då en av våra enhetschefer nu går i pension rekryterar vi en ny enhetschef som kommer att arbeta i parledarskap med den befintliga enhetschefen.

Vi arbetar strukturerat med utvecklingsarbete utifrån vår vision och utifrån direktiven i den nationella förlossningssatsningen. De medarbetare som ingår i något utvecklingsarbete har tid avsatt för det. Vi har verksamhetsutvecklare inom vårt VO som stöd vid projekt och annat förbättringsarbete. Exempel på projekt som redan är igång är Neo samvård, BB hemma och Akut obstetrisk mottagning. Vi fokuserar just nu på att organisera en prenatal enhet på BB samt att förändra arbetet kring induktioner med införande av polikliniska induktioner.

Varje vecka kan du följa en av våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto www.instagram.com/helsingborgslasarett/. Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och leda vår obstetriska vård in i framtiden! Här arbetar du som enhetschef i ett gemensamt ledarskap där ni är två chefer som tillsammans har det övergripande ledningsansvaret för utvecklingsarbete, arbetsmiljöarbete, vårdprocesser och kvalitet. Ett gott och nära samarbete mellan de två enhetscheferna är centralt för att fortsätta driva vår vision att bedriva en vård i nationell toppklass samt att vara en modern och attraktiv arbetsplats.

Personalansvaret är uppdelat mellan dig och din chefskollega. Vi letar efter dig som har inriktning BB/specialistmödravård och du kommer att vara närmsta chef för cirka 60 medarbetare. I din roll som enhetschef ansvarar du för personal, budget och verksamhet där du planerar, leder och utvecklar enheten mot uppsatta mål. Därtill säkerställer, tillvaratar och utvecklar du medarbetarnas kompetens samt coachar och stödjer dem i sin utveckling. I den här rollen är parledarskapet i fokus och du är en lagspelare samtidigt som du har ett starkt eget driv att utvecklas i ditt ledarskap. Förlossningsvården genomgår en generationsväxling nu och de närmaste åren, där ett aktivt arbete med mentorskap och goda förutsättningar för lärande för nya medarbetare är en viktig del av ledarskapet.

Du är i ditt uppdrag direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen. Stort värde läggs på att du tillsammans med medarbetare och övriga chefer driver ett aktivt utvecklingsarbete med sikte på högsta kvalitet och en riktigt bra patientupplevelse. Det finns goda möjligheter till stöd i utvecklingsarbetet av vår erfarna och drivna verksamhetsutvecklare. Rekrytering av nya medarbetare och att skapa en modern, attraktiv arbetsplats är andra viktiga uppdrag för att bygga verksamhetens framtid. Behöver du ledarskapsutbildning, mentorstöd eller annan kompetensutveckling lägger vi tillsammans upp en plan för det.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en god chef och ledare med erfarenhet av kvinnosjukvård. Det är meriterande med chefs- eller ledarerfarenhet sedan tidigare, men vi ser också att detta kan vara ditt första chefsuppdrag, då du kommer att agera i parledarskap tillsammans med en erfaren chef.

Därutöver är det en fördel om du är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Om du är legitimerad barnmorska är språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Du har god förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare samt att samarbeta med andra chefer inom och utanför specialiteten. Du är drivande, resultatorienterad och har förmåga att skapa goda arbetssätt och samarbetsformer med kvalitet. Vidare lägger du ett stort fokus på en god patientupplevelse. Du har hög integritet och förmåga att stå för fattade beslut, mål och strategier samt att kommunicera dem på ett tydligt sätt.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Skånes sjukhus nordväst är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar med cirka 3 700 medarbetare främst på sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm, men även i Landskrona och Trelleborg. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. På Helsingborgs lasarett bedriver vi akutverksamhet dygnet runt. Här genomförs både akuta och planerade operationer. På lasarettet finns både förlossning och neonatalvård och de flesta internmedicinska specialiteterna är representerade. I Ängelholm bedriver vi närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård. Här genomförs planerade operationer, bland annat inom ortopedi. Välkommen!

www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.