Biträdande verksamhetschef och barnmorska till RFSU-kliniken

 

Vill du vara med och utveckla området sexuell hälsa vid framtidens RFSU-klinik? Vill du utvecklas i din roll som barnmorska, ta ett större ansvar, göra skillnad?

RFSU-klinikens uppdrag omfattar sexualmedicin inkl. smittspårning, sexualrådgivning, psykoterapi, familjerådgivning samt utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet. Mottagningen vänder sig till personer från 18 år och uppåt och vi tar emot ca 15 000 patientbesök årligen. Den sexualmedicinska delen av mottagningen sker på uppdrag av Stockholms läns landsting, inom området Vårdval Sexuell hälsa. Genom eget utvecklingsarbete och i samverkan med forskare och andra aktörer vill RFSU bredda och fördjupa förståelsen inom områden där det råder brist på kunskap och/eller resurser och sprida våra kunskaper till andra kliniskt verksamma. Kliniken är en del av RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. RFSU-kliniken är HBTQ-certifierad. Vi är idag 16 personer plus ytterligare medarbetare som tjänstgör vid behov. Vi finns på Medborgarplatsen i Stockholm där vi också har våra ca 55 kollegor vid RFSU:s förbundskansli, några trappor upp.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en barnmorska med övergripande uppdrag att leda det dagliga kliniska arbetet i den sexualmedicinska verksamhetsgrenen. Tjänsten innebär såväl eget patientarbete som överordnat ansvar för att samordna, organisera och utveckla patientarbetet i enlighet med RFSU:s mål och ledningsideologi, klinikens avtal med landstinget och utifrån vårt kvalitetsledningssystem. Du kommer att ha en operativ roll med huvudfokus på vår medicinska sida där barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbetar. Arbetet sker i samverkan med våra andra verksamhetsgrenar. I uppdraget ingår ett nära samarbete med verksamhetschefen som har överordnat verksamhet- budget- och personalansvar och löpande ansvar för klinikens andra verksamhetsgrenar. I och med tillsättningen av denna tjänst inför RFSU-kliniken en ledningsmodell med ett “delat samledarskap”, mot det långsiktiga målet att utveckla RFSU:s klinik till ett sexologiskt institut.

Som barnmorska arbetar du med provtagning för könssjukdomar som faller under Smittskyddslagen, undersökningar, preventivmedelsrådgivning och många andra frågor som rör sexualitet och sexuell hälsa. Du möter personer av alla kön. Du arbetar nära de andra barnmorskorna, klinikens undersköterskor och läkare och du samverkar vid behov tvärprofessionellt med våra psykoterapeuter och familjerådgivare.

Genom utbildningar och kurser riktade till andra yrkesverksamma sprider RFSU-kliniken sina kunskaper och medverkar i delar av RFSU:s arbete med sexualupplysning. Det är fördel om du är van att driva eller ingå i olika projekt. Du delar vår grundtanke om vikten av att våra olika verksamhetsgrenar berikar varandra och du bidrar till att detta uppnås.

Vi söker

Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och som har erfarenhet från att leda arbetsgrupper och processer. Du har arbetat inom området sexuell hälsa och känner ett stort engagemang för frågor som berör sexualiteten och SRHR. Du värnar om ett lyhört, vidsynt och gott bemötande, har lätt att samarbeta och värdesätter ett tvärprofessionellt arbetssätt. Som ledare är du prestigelös, en tydlig kommunikatör och har god samarbetsförmåga. Du ser möjligheter och stimuleras av att utveckla och att utvecklas. Av vikt i rollen är din förmåga att planera och organisera arbetet med transparens och delaktighet samtidigt som du kan fatta beslut. Du tar ansvar för omvärldsbevakning inom ditt ansvarsområde och bidrar i arbetsgruppen och i organisationen med din yrkesspecifika kompetens. Du tycker om att röra dig i frågorna på individnivå men är också beredd att delta i sammanhang som syftar till att förbättra kunskapsläget vad gäller sexuell hälsa i vidare bemärkelse. Du delar RFSU:s grundläggande värderingar.

Du arbetar obehindrat på svenska och talar god engelska och du har lätt att formulera dig. Är du därtill van att arbeta i dokumenthanteringssystemet Take Care är det ett plus. Behöver du öka din erfarenhet när det gäller att möta och undersöka män så får du stöd av dina närmaste kollegor.

Vi erbjuder

Ett utvecklande och spännande arbete i ett engagerat team med spetskompetens inom det sexologiska området. Arbetstiden är 37,5 timmar/vecka, vardagar dagtid men med tjänstgöring kl 12-20 en kväll i veckan. Vi har 6 veckors semester, friskvårdssubvention samt subventionerade måltider (rikskort).

Mångfald

Vi tror att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat och till att RFSU blir en än mer relevant organisation i samhället. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, kön, könsöverskridande identitet och/eller uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.

Information och ansökan

Tjänsten är på heltid med 37,5 timmar/arbetsvecka.
Tillträde 15 augusti.
Ansök via vår hemsida: rfsu.se
Du registrerar dina kontaktuppgifter samt bifogar CV (max 2 A4-sidor), personligt brev (max 1 A4-sida) samt bilagor med legitimation, kursintyg etc. (bilagor kan du även komplettera med i efterhand).

Sista ansökningsdag är 190519.
Vi tillämpar dock ett löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kontakta sökande innan ansökningstiden löpt ut. Vi rekommenderar dig därför att söka tjänsten så snart du har möjlighet. Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt:

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Verksamhetschef Eva-Marie Sundberg, tel: 08-692 07 40
Barnmorska Åsa Enervik,
Facklig representant Christine Gave,