Kategori “Vårdfrågor”

2015-08-31, Nyheter, Vårdfrågor

Värdebaserad uppföljning av förlossningsvården – analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Rapporten fokuserar på variationer i förlossningsvårdens hälsoutfall, resursåtgång och…