Kategori “Föreningsmöte”

Jämtland, Föreningsmöte

Jämtlands läns barnmorskeförening bjuder alla medlemmar på höstmöte. Föreläsning om inkontinens samt middag den 27 november klockan 17:15 på Clarion…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

Barnmorskeförbundets årliga konferens! Reproduktiv Hälsa den 23-24 oktober på Clarion Arlanda Två dagar med föreläsningar & workshop, nya forskningsresultat &…

2013-10-21, Föreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

Konferens Reproduktiv Hälsa hölls på Clarion, Arlanda. Två dagar med aktuell forskning, workshops, film, teater och intressanta diskussioner. Tema om goda levnadsvanor…

2013-10-21, Älvsborg, Föreningsmöte, Nyheter

Barnmorskeföreningen Älvsborg och Norra Bohuslän sträcker sig över ett stort geografiskt område i Västra Götalandsregionen med Södra Älvsborgs Sjukhus och…

Norrbotten, Föreningsmöte

Tid: Tisdag 26 november klockan 18.00. Plats: Vårdförbundets lokaler i Luleå. Program: Höstmöte med middag. Natacha Koivumaa, uroterapeut föreläser, information…

Östergötland, Föreningsmöte

Tid: Onsdag 13 november klockan 18.30. Plats: Kvinnohälsan, Klostergatan 11, Linköping. Program kommer att sändas ut via mail. Förtäring till självkostnadspris…

Halland, Föreningsmöte

Medlemsmöte den 13 november klockan 18.30 på Moarnas Bed & Breakfast i Varberg. En mänskliga förlossningsvård. Om mänskliga rättigheter i…

Föreningsmöte, Nyheter

Den 22 oktober är det dags för Barnmorskeförbundets ombudsmöte. Då samlas förbundsstyrelsen och alla lokalföreningar. Mötet äger rum i Stockholm. På ombudsmötet…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

Nu är det dags för Barnmorskeförbundets årliga konferens ! Reproduktiv Hälsa den 23-24 oktober på Clarion Arlanda Två dagar med…