Kategori “Föreningsmöte”

2014-02-01, Kalmar, Allmänt, Föreningsmöte, Nyheter

Barnmorskebrev Till alla Barnmorskor i Kalmar Län , februari 2014 Här kommer en presentation av styrelsen i Kalmar Läns Barnmorskeförening…

Östergötland, Föreningsmöte

Tid: Måndagen den 5 maj klockan 18.00. Plats: Kvinnohälsan i Linköping, konferensrummet på plan 4, Torkelbergsgatan 11. Anmälan: Senast 30/4…

Älvsborg, Föreningsmöte

Årsmöte den 8 april klockan 18.00. Plats: Förlossningens konferensrum på Borås sjukhus. Anmälan: Senast 1 april via mejl till ordförande …

Älvsborg, Föreningsmöte, Samarbete

Föreläsningskväll den 3 mars klockan 18.30 i Elin Odencrantzsalen Borås sjukhus. Fistulasjukhuset informerar om sin verksamhet. Kostnad 50 kronor inklusive…

Uppsala, Föreningsmöte

Barnmorskeföreningen i Uppsala kallar till årsmöte! Tid: 31 mars klockan 18.00. Plats: Akademiska/Kvinnokliniken/NBV Personalrummet. Vi bjuder på smörgås och dryck…

Göteborg, Föreningsmöte

Göteborgs Barnmorskesällskap Årsmöte måndagen den 24 mars klockan 18.30. Lokal Agora Andra långgatan. Anmälan senast den 20/3 till…

Malmöhus, Föreningsmöte

Fira internationella Barnmorskedagen 5 maj! Malmöhus läns barnmorskeförening kommer högtidlighålla denna dag med att Barnmorskan Valborg 107 år skall plantera en…

Malmöhus, Föreningsmöte

Vårmötet är den 14 april ute på Alnarp. Middag, årsmöte och ”Graviditet, hälsa och träning” med barnmorskan Susanne Åhlund. Anmälan sker…

2013-12-05, Stockholm, Allmänt, Föreningsmöte

Stockholm december 2013, det känns som just vårt skrå är mycket på tapeten för tillfället. Nu är det nog-gruppen arbetar…