Medlemsmöte Västmanland

Västmanlands lokalförening bjuder in till medlemsmöte den 16 februari 2017 kockan 18.30. Gynmottagningen Konferensrum. Fika till självkostnadspris serveras. Leg barnmorska, med dr Ann Olsson från Danderyds sjukhus, talar om bäckenbottenskador under titeln  ”Jag vill inte spricka!” – Bäckenbottenskador måste förebyggas, diagnostiseras och följas upp, vad kan barnmorskor göra?
Välkomna!