Medlemsmöte Västmanland

Västmanlands Barnmorskeförening bjuder in till medlemsmöte. Tid: Den 25 oktober 2016 klockan 18.30.  Plats: Gyn.mottagningens konferensrum på Kvinnokliniken. Program: Leg Bm och Med dr Mari-Cristin Malm berättar om och kring sin avhandling om minskade fosterrörelser ”Fetal Movements in late pregnancy – Cathegorization, Self-assessment and Prenatal attachment in relation to womens experience” . Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris. Anmälan: Senast 20/10 till Förlossningen på telefon 021-173846 eller via mail: