Barnmorskemöte 18/1 2022

Barnmorskeförbundet Västmanland bjuder in till barnmorskemöte med tema:

Ätstörning och graviditet
Vi kommer få lyssna till författarna till boken
”Mamma med ätstörning”

skriven av
Anna Ehn och Leone Milton

Vi kommer även få lyssna till Cecilia Brundin Pettersson och ta del av forskningsprojektet
”Ätstörning under graviditet” som är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att utveckla lättillgängliga stödinsatser för gravida kvinnor med ätstörningssymtom

När:             18/1  2022
Klockan:   18:30
Var: Zoom enligt följande länk

https://mdh-se.zoom.us/j/68207183578

Meeting ID: 682 0718 3578

Välkomna önskar Styrelsen