Extra årsmöte 2014 Västernorrland

Tid: Den 3 december 2014 klockan 18.00. Plats: Sundsvalls barnmorskemottagning, Norrmalmsgatan 2 (plats beroende på antalet anmälda, kan bli annat alternativ i Sundsvall). Program: Extra årsmöte gällande Hilma Karlssons fond. Per Spjut eller Ulrica Rasmussen från Swedbank närvarar och svarar på frågor. Viktigt att så många som möjligt möter upp! Anmälan: Till Katarina Söderström, Mail: Tel: 072-715 05 56, 060-182475.