Årsmöte i Västernorrlands lokalförening

 

 

Västernorrlands barnmorskesällskap inbjuder till årsmöte
Tid: 7/5 kl 17.00
Plats: Familjecentralen Härnösand
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Ulrica Sjöstrand från förbundsstyrelsen närvarar och ger information om arbetet kring att bilda eget fackförbund. Samt vårdförbundet för information samt gemensam diskussion.

Gemensam lättare förtäring som sällskapet bjuder medlemmarna på!

Anmälan: senast 1/5 så vi får möjlighet att ordna med förtäringen

Varmt välkomna hälsar styrelsen