Årsmöte 2018 Västerbotten

Varmt välkomna till Västerbottens lokalförenings årsmöte.

 

Tid: Tisdagen den 24 April kl. 9.30.
Plats: Konferenslokalen smultronet på Skellefteå lasarett med lunch.
Årsmötet börjar 13.
Programmet på förmiddagen ej helt fastställt.

Program: Årsmöte startar kl. 13.  med anledning av tidigare beslut på Barnmorskeförbundets förbundsstämma 2017, om fortsatt utredning att bilda eget fackförbund, kommer Eva Nordlund från Barnmorskeförbundets styrelse att närvara och ge information i vad som sker i den kommande processen i bildandet av eget fackförbund, men framför allt finnas där för att höra om era frågor, funderingar och farhågor i en sådan process.