Medlemsmöte Värmland

Tisdag 2 december 2014 klockan 18.00. Samlingssalen CSK. Asal Narimani från Stella föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck. Fika serveras till självkostnadspris. Anmälan senast 27/11. Se annons Medlemsmöten i Jordemodern nr 11 nov 2014.