Medlemsmöte 9 januari Värmlands barnmorskeförening

 

Tid: 9/1 kl. 18.00

Plats: Bragska villan

1/1 2019 ombildas barnmorskeförbundet till fackförbund. Vi kommer att behöva förtroendevalda barnmorskor både inom öppenvård och slutenvård. Vi vill i denna inbjudan uppmana er att anmäla ert intresse alternativt nominera lämpliga kandidater. På mötet kommer förtroendevalda väljas av de barnmorskor som gått med i svenska barnmorskeförbundet från 1/1 2019.

Alla barnmorskor är välkomna. Även ni som inte bestämt er ännu.

Representant från SRAT- Lena Busck kommer delta för att kunna svara på eventuella frågor.

Vi bjuder på dricka med enkelt tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen i Värmlands barnmorskeförening