Årsmöte och information Värmlands lokalförening

 

Vi vill bjuda in er till en träff för information och diskussion med anledning av att vi bildat vårt eget fackförbund.

Tid: Den 16 april kl.16-17
Var: Morbrors Ådra
Program: På mötet medverkar biträdande HR-chef Niklas Larsson, SRAT:s representant Lena Busck och Linda Arvidsson ordförande i SACO rådet i Värmland.

De kommer att svara på era frågor och beskriva hur lönesättningen går till och i vilka frågor man samverkar med övriga medlemmar i SACO.

För medlemmar i Barnmorskeförbundet så sker mötet på betald arbetstid enligt medarbetaravtalet som säger att medlemmar har rätt till facklig information upp till 5 timmar/medlem/år.

Efteråt så kommer vi att fortsätta med vårt eget årsmöte. Detta är INTE på arbetstid utan på vår egen tid.

Årsmötet äger rum i Bragska Villan från kl.17 ca. Därefter dukar vi upp till en stor buffé där vi alla bidrar med något gott.

Handlingar gällande årsmötet kommer att skickas ut till medlemmarna via mail före mötet.

Välkomna hälsar styrelsen!