Årsmöte 2017 Värmland

Framtidens förlossningsvård – hur vill vi ha det i Värmland? Barnmorskeföreningen bjuder in värmländska landstingspolitiker till debatt om framtidens förlossningsvård.

Onsdagen 10 maj 2017 Lokal: CSK, Morbrors Ådra klockan 18.00. Korta årsmötesförhandlingar med lättare förtäring, klockan 19.00 debatt med våra politiker.

Värmlands Barnmorskeförening bjuder in värmländska landstingspolitiker till debatt om

Jämlikhet föräldraskapet är viktigt men hur tillser vi det utan familjerum på BB?

Resurssvaga patientgrupper hur tar vi tillvara på deras behov?

Fragmenterad vård idag. Hur kan vi skapa bättre  kontinuitet i vårdkedjan?

Medborgarperspektivet, möjligheter till gemensamma samtal – hur gör vi det?

Vilken valfrihet har värmländska kvinnor om vård under graviditet och förlossning?

Bakgrund: Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa under 2015–2019.

Hur vill vi använda dessa resurser i Värmland?
Medverkande politiker: Jane Larsson (C), Gert Olsson (L), Jesper Johansson (MP), Marianne Utterdal (SiV), Elisabeth Kihlström-Berg (KD), Henrik Samuelsson (M), Mats Sandström (S), Anders Nilsson (VP), Anders Ahl (SD).

Med förhoppning om stor uppslutning! OSA senast 5 maj till

Tid & plats: Onsdagen den 10 maj, klockan 18.00. CSK, Morbrors Ådra. Program: Mötet inleds med korta årsmötesförhandlingar och lättare förtäring, klockan 19.00 blir det debatt. OSA senast 5 maj till
Värmlands Barnmorskeförening