Medlems- och årsmöte i Uppsala

Tid: Torsdag 10 januari kl. 17.30

Plats: Läkarnas Matsal NBV, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset

Program: Information om bildandet av Fackförbund för Region Uppsala.
Mattias Torell från SRAT kommer och informerar och svarar på era/våra frågor.
Eva Nordlund från Svenska Barnmorskeförbundet deltar också.
Aktuellt medlemsstatus i SRAT.
Presentation och val av Förtroendevalda för Region Uppsalas Fackförbund och val av
ny Styrelse vid sedvanligt Årsmöte

Välkomna!