Vi har den stora äran att presentera Helena Kopp Kallner och Jenny Koos som föreläsare på nästa barnmorskemöte

Se hit alla barnmorskor i Stockholm, detta är ovanligt spännande!!

I Sverige arbetar vi för att minska antalet oönskade graviditeter och det görs satsningar för att öka användandet av LARC. Samtidigt vet vi att många lider av biverkningar som syntetiska hormoner kan ge. Hur påverkar hormoner kroppen? Kan man lita på det som står i fertilitetsappar? Vilka är fördelarna med att använda syntetiska hormoner och vilka är fördelarna med att inte göra det? Nu har vi chansen att bredda våra kunskaper genom att få ställa frågor till två experter.

Vi har glädjen  att presentera två mycket intressanta och kunniga föreläsare till vårt nästa Barnmorskemöte den 18/2 kl 18.00 via länk

Helena Kopp Kallner, docent, överläkare och ordförande i FARG. Hon är känd för sin expertis och engagemang i preventivmedels- och abortfrågor och verkar bland annat för att minska antalet oönskade graviditeter.

Jenny Koos, som med sitt holistiska synsätt stärker kvinnor i kroppskännedom och som brinner för den naturliga hormnbalansen. Hon  sätter kvinnan i ett  helhetsperspektiv med tonvikt på kost, motion, dagsljus, sömn, etc.
Hon driver nätsidan Vulverine samt utbildar i hormonhälsa och Justissemetoden -en symptothermal metod för fertilitetsförståelse.

Nu har vi chansen att få svar på de frågor vi har och fylla eventuella kunskapsluckor om alternativa och hormonella metoder.

Vi vill att Ni skickar in frågor i förväg så att vi lättare kan moderera mötet och få ut så mycket som möjligt av tiden.

Skicka alla frågor och osa  till : senast den 10/2, skriv namn och arbetsplats i svaret. 

Länken till mötet kommer senare via mail.