Välkomna till årsmöte den 7 maj

Välkomna till Årsmöte 7/5!
Vi inleder mötet kl 18-18.45 med Anna Akselsson, doktorand på KI/Sophiahemmet Högskola. Hon presenterar sin stora, randomiserade studie som utvärderar metoden Mindfeatalness – en metod som kan stärka gravidas uppmärksamhet av fosterrörelser. Vi kommer få ta del av preliminära resultat. Det här är så viktigt och Anna engagerar oss i frågan. Missa inte det!
Därefter, kl 19 inleder vi årsmötet som är endast för medlemmar i Barnmorskeförbundet/SRAT där vi presenterar årsberättelse och verksamhetsplan 2019-2020 och väljer in nya medlemmar i styrelsen.
Som vanligt finns vin och ost till självkostnadspris.
Baldersgatan 1
Osa: senast den 5 maj
Varmt välkomna till en Barnmorskekväll