Pensionerade barnmorskor i Stockholm

Plats: Sjuksköterskornas hus Baldersgatan 1, lokal Sången
Tid: klockan 14-16.
Datum: 
Tisdag 8 januari
måndag 11 februari
4 mars
1 april
6 maj

Varmt Välkommen på vårens träffar!