Regnbågsfamiljers upplevelser av reproduktiv hälso- och sjukvård inkl. presentation av det nationella projektet “Regnbågsfamiljer i väntan”

Välkomna till en kväll som hålls av barnmorskorna Sofia Klittmark och Fej Ganebo Skantz som arbetar på RFSL, Riksförbundet för hbtq-personers rättigheter, inom det nationella nystartade projektet “Regnbågsfamiljer i väntan”.

Under kvällen kommer vi att få information, men också ges möjlighet att diskutera och ge input till det nystartade projektet “Regnbågsfamiljer i väntan”, som riktar sig särskilt till barnmorskor inom graviditetsvård/mödrahälsovård.

Såklart ett väldigt intressant och aktuellt ämne oavsett vad du arbetar med som barnmorska.

Vin och ost till självkostnadspris.

Varmt välkoma till Baldersgatan 1, kl 18.00-20.00 den 20/3.

Osa till :