Pensionerade barnmorskor i Stockholm

Vi ses den 4 september klockan 13.00 på Rörstrands Slottscafé i Stockholm.
Mer information och kontakt: .
Se information i Jordemodern nr 6 Juni 2017.