Pensionerade barnmorskor i Stockholm

Vi ses den 6 november klockan 13.00 på Rörstrands Slottscafé i Stockholm.
Mer information och kontakt: Sonja Tjärnberg.
Se information i Jordemodern nr 6 Juni 2017.