Pensionerade barnmorskor i Stockholm

Plats: Sjuksköterskornas hus Baldersgatan 1, lokal Sången
Tid: klockan 14-16.
Datum:
6 maj

Varmt Välkommen på vårens träffar!