INSTÄLLT Pensionerade barnmorskor i Stockholm 6 april 2020

 

INSTÄLLT kontakta Sonja Tjärnberg för mer information.

Tid: Måndag 6 april kl 14.00–16.00
Plats: Baldersgatan 1,
Svenska Barnmorskeförbundet,
Sjuksköterskornas hus

Med vänlig hälsning,
Sonja Tjärnberg