INSTÄLLT Pensionerade barnmorskor i Stockholm 4 maj 2020

 

INSTÄLLT kontakta Sonja Tjärnberg för mer information
Tid:
Måndag 4 maj kl 14.00–16.00
Plats: Baldersgatan 1,
Svenska Barnmorskeförbundet,
Sjuksköterskornas hus

Med vänlig hälsning,
Sonja Tjärnberg