Pensionerade barnmorskor i Stockholm 13 januari 2020

 

Tid: Måndag 13 januari, kl 14.00–16.00
Plats: Baldersgatan 1,
Svenska Barnmorskeförbundet,
Sjuksköterskornas hus

Med vänlig hälsning,
Sonja Tjärnberg