Pensionerade barnmorskor i Stockholm 10 februari 2020

 

Tid: Måndag 10 februari kl 14.00–16.00
Plats: Baldersgatan 1,
Svenska Barnmorskeförbundet,
Sjuksköterskornas hus

Med vänlig hälsning,
Sonja Tjärnberg