Nätverket Kollega till Kollega

Nätverket Kollega till Kollega bjuder in till möte med nyanlända sjuksköterskor och barnmorskor. Tid och plats: Stockholm 29 mars klockan 17.00-19.00. Mejla för mer information – se inbjudan.

Är du sjuksköterska eller barnmorska och har nyss kommit till Sverige!
Vill du träffa kollegor som arbetar här? Vi är också sjuksköterskor och barnmorskor och vill gärna träffa dig! Vi kan visa mer av det svenska samhället. Vi kan berätta om våra yrken och hur den svenska sjukvården fungerar. Du får tillfälle att träna på svenska språket.  Det är alltid roligt och givande att mötas!

Kontakta oss på e-post: . Skicka ditt namn, yrke och nuvarande adress, så kontaktar vi dig och berättar var vi ska träffas.

Läs mer i inbjudan /information.

Are you a nurse or a midwife and have just come to Sweden!
Do you want to meet colleagues working here? We are also nurses and midwives and would really like to meet you! We can show you more of the Swedish society. We can talk about our professions and how the Swedish healthcare system works. You get the opportunity to practice the Swedish language. It is always nice and rewarding to meet!

Contact us by e-mail or phone. Send your name, occupation and present address, and we will contact you and tell you where we will meet.

Varma hälsningar,
Birgitta Wannberg, Kollega till Kollega
www.spksthlm.se

Svensk sjuksköterskeförening – www.swenurse.se
Vårdförbundet – www.vardforbundet.se
Svenska Barnmorskeförbundet – www.barnmorskeforbundet.se