Hur ser vår professions framtid ut?

Hjärtligt välkomna på höstens första medlemsmöte den 12 sept kl 18:00 på Baldersg. 1.

Tema för kvällen är: Mia Ahlberg kommer och talar om taskshifting och vikten av att vi inom professionen håller ihop samt hur framtiden ser ut. Ulla Waldenström kommer att berätta om alternativa vårdformer och hemfödslar – vad säger forskningen? Elin Fjällstrom informerar om vad som händer i Nacka? Kommer ”Välkommen liten” kunna öppna upp Sveriges första barnmorskeledda födelseklinik (BFK)? Vad talar för och emot?

Som vanligt bjuds det på vin och tilltugg till självkostnadspris.

OSA senast 10/9 till

Varmt välkomna!