Barnmorskans dag och årsmöte 2021 för Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm


Tid och plats:
Barnmorskans dag onsdag 5 maj 2021. Mötet kommer att ske via länk. Inbjudan och mer info kommer senare på hemsidan och på facebook.
Program: Årsmöte. Barnmorskans dag – vad kan passa bättre denna viktiga dag än att få höra spännande berättelser från olika barnmorskor. Vi vill belysa variationerna i vårt yrke genom att bjuda in olika barnmorskor som får berätta sin historia. Hittills har vi äran att presentera Astrid Börjesson som just kommit hem från Afghanistan där hon deltagit i ett projekt som arbetar för Läkare utan gränser. Två studenter kommer att presentera sin uppsats om förlossningsberättelser på bloggar som kvinnor tar del av. Vi inväntar svar från fler intressanta berättare som kommer att belysa olika synvinklar av vårt viktiga arbete.