Årsmöte 2017 Stockholm

Varmt välkomna till Stockholms Barnmorskesällskap årsmöte den 8 maj klockan 17:30 på Baldersgatan 1!

Tema för kvällen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Barnmorskan Sofia Swedberg fån Karolinska Institutet  kommer tala om framtidens VFU. Nuvarande ordförande Maria Sahlin kommer informera om ett nytt inskolningsprojekt för nyutexaminerade barnmorskor på förlossningen.

En ny styrelse kommer väljas, kontakta Cecilia Lind på valberedningen för att nominera;

Dryck och tilltugg serveras till självkostnadspris. Anmälan görs senast den 7 maj till Maj Rydström;

Vi ses!