Pensionerade Barnmorskor i Stockholm

Höstens träffar sker på följande måndagar kl. 13 på Rörstrands slotts café.

Datum:  1 oktober, 5 november och 3 december.

Ha en skön sommar!

/ Sonja Tjärnberg