Årsmöte 2021 Sörmlands barnmorskeförening – Save the date

 

Tid: Måndag 10 maj 2021 klockan 17.00, digitalt via Teams,
Program: Årsmöteshandlingar med mera.

Om du är intesserad av att sitta med i styrelsen eller vet någon som skulle vilja vara med i styrelsen så hör av er till ordförande Linda Alexandersson Nordin.

Ytterligare info samt inloggningslänk kommer via mail till medlemmar och som annons i Jordemodern.