Medlemsmöte med föreläsning

Sörmlands Barnmorskeförening hade medlemsmöte 12 oktober

Lisbet Brevig från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kom och informerade oss på ett livfullt och humoristiskt men också allvarligt sätt om hur vi kan förbereda oss inför eventuella längre strömavbrott m.m.  Nu känner vi oss så förberedda vi kan. Tack för det!

Kajsa Eriksson från Campus Pharma bjöd på mat och informerade oss om deras aktiva Folsyra.