Årsmötet 2021

Årsmötet hölls 10 maj 2021 klockan 17.00, digitalt via Teams.

 

Två nya medlemmar valdes in i styrelsen. Vi saknar dock revisor, revisorsuppleant och valberedning. Du som kan tänka dig att axla något av dessa uppdrag kan höra av dig till någon i styrelsen. I valberedningen skulle vilja ha tre barnmorskor, så att  både Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping blir representerade.