Årsmöte 2022 Sörmlands Barnmorskeförening

 

Tid: Torsdag 12 maj klockan 18.00.
Plats: Kvinnokliniken Kullbergska sjukhuset Katrineholm, entré 3, plan 4.
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt val till styrelse.
Anmälan: Senast 5 maj till