Välkomna på medlemsmöte i Östergötland

 


Tid och plats:
Onsdag 9 november 2022 klockan 18:00 träffas vi på Pilspetsen, Vingården (hus 10), Vrinnevisjukhuset  i Norrköping.
Program: Maja Olsson som jobbat inom vårdformen ”Min barnmorska” kommer och berättar om detta arbetssätt.
Anmälan: Senast 2/11 till ordförande Petra Sjöberg

Med vänliga hälsningar Styrelsen